Ministerstvo dopravy představuje materiál Strategie dopravy

19.01.2011

Ministerstvo dopravy schválilo materiál Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025 („Superstrategie – green paper“). Tento materiál nyní posílá do mezirezortního připomínkového řízení. Následně bude předložen na vědomí vládě ČR. Jedná se o první zásadní strategický materiál předložený ministerstvem, který je výsledkem půlroční práce nového vedení ministerstva.

Materiál byl komunikován a konzultován s Asociací krajů ČR, Státním fondem dopravní infrastruktury, resortními investorskými organizacemi, přepravci, dopravními odborníky v čele s prof. Petrem Moosem a také s expertem na evropské záležitosti Pavlem Teličkou. Superstrategie je prvním koncepčním dokumentem, jenž řeší komplexní problematiku rozvoje dopravního sektoru a naznačuje kromě směru dalšího rozvoje také směry koordinovaného rozvoje všech modů dopravy s prioritou podpory ekologických druhů dopravy. Systémovými opatřeními posiluje úlohu železniční dopravy jako páteřního druhu dopravy a vytváří nástroje pro podporu multimodální dopravy a veřejných logistických center. Materiál poskytuje reálný kritický obraz současného stavu dopravní infrastruktury a s ohledem na předpokládané finanční rámce do roku 2025 popisuje reálné možnosti rozvoje dopravní infrastruktury. Tento rozvoj má být realizován na základě projektů s nejvyšší přidanou hodnotou za vynaložené peníze s akcentováním apolitického přístupu při rozhodování o jednotlivých projektech. Řeší také posílení finančních prostředků na opravy a údržbu současné sítě silnic, kde se předpokládá v roce 2012 navýšení rozpočtu oproti současnému stavu o více než 100 % na zamýšlených 9 mld. Kč.

Kromě realistického pohledu na budoucí výstavbu dopravní infrastruktury, který se opírá o reálné finanční rámce, stanovuje dokument následující základní priority k řešení ve spolupráci s vládou:

 • úprava legislativy pro urychlení a zlevnění přípravy a průběhu výstavby,
 • hledání nových forem financování dopravních staveb s konkrétním řešením pěti projektů PPP,
 • opatření na zvýšení příjmů ze silniční infrastruktury se souběžným snížením poplatků za použití železniční dopravní cesty pro nákladní dopravu,
 • zajištění efektivního využití finančních zdrojů v důsledku projektových úspor a přísnějšího dohledu během výstavby.

V souladu s metodickou přípravou strategických dokumentů v EU je materiál připravován ve dvou krocích. Nejprve ve formě dnes představeného dokumentu „green paper“, na který bude následně navazovat „white paper“. Ten by měl být vládě předložen do 31.05.2011.

Očekávané přínosy dokumentu „white paper“:

 1. Stanoví konkrétní projekty a čas jejich realizace v období do roku 2025, a to na základě multikriteriální analýzy připravené ve spolupráci s dalšími resorty a po dalším projednání s Asociací krajů ČR.
 2. Bude reflektovat výsledek rozhodnutí Evropské komise o předložené žádosti o realokaci 9 mld. Kč z prioritní osy železnice do prioritní osy silnice v rámci Operačního programu Doprava (2007 – 2013).
 3. Upozorní vládu České republiky na poddimenzované financování dopravní infrastruktury. Podle původních plánů rozvoje dopravní infrastruktury, s přihlédnutím na požadavky krajů, by bylo potřeba do roku 2025 vynaložit cca 1.150 mld. Kč. Dle finančního modelu Superstrategie bude k dispozici jen cca 500 mld. Kč.

Ministerstvo dopravy si je vědomo, že dokument Superstrategie může na růtných úrovních  vyvolat odmítavé reakce. Vedení resortu však připravilo reálný dokument, který říká, co je možné s očekávaným objemem financí stavět a co ne. Záměrem dokumentu je otevřít debatu a apolitickou diskusi o dalším rozvoji dopravní infrastruktury v České republice.

SHRNUTÍ:

Důvody zpracování :

 • Definování nových strategických cílů resortu dopravy do roku 2025
 • Reakce na kritický nedostatek finančních prostředků pro realizaci dopravní infrastruktury
 • Snaha o posílení role dopravy jako nevyhnutelné součásti ČR

Cíle:

 • Dlouhodobě stabilizované financování dopravní infrastruktury s využitím evropských zdrojů
 • Efektivní využívání všech druhů dopravy
 • Rovnoměrný rozvoj dopravní sítě v souladu s politikou transevropských sítí

Předpokládané kroky:

 • žádost o přehodnocení přístupu EU ve financování (realokace)
 • hledání nových forem financování realizace staveb dopravní infrastruktury (např. PPP)
 • využití nových možností při stanovení cen za použití dopravní infrastruktury (rozšíření zpoplatnění sítě nižších kategorií (mýto))
 • změna v přístupu k přípravě staveb dopravní infrastruktury (projektové a legislativní)
 • vyjednávání o posílení pozice železničních dopravců na trhu s dalšími partnery
 • zrychlení přípravy a finančního zabezpečení vzniku veřejných logistických center

Formy dokumentu:

 • Green paper – kratší verze dokumentu, bude předložena vláděv únoru 2011, vysvětlení cílů, žádost o vlády o souhlas s navrhovanými kroky, pouze informativní seznam dopravních staveb, zpracovaný odhad zdrojů na období 2010-2025
 • White paper – delší verze dokumentu, zpřesní vývoj procesů v otázkách realokace, PPP, mýta, hledání strategického partnera pro ČD Cargo, bude obsahovat zjednodušenou multikriteriální analýzu staveb
 • Sektorové strategie, 2.fáze (Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem) – naváže na White paper, bude obsahovat posouzení SEA a podrobnou multirkriteriální analýzu staveb s výhledem do roku 2040, nutno z důvodu čerpání prostředků OPD (2014-2020)
Sdílení

NEJČTENĚJŠÍ

Nabídli mi Babiše za 200 000 EUR, odmítl jsem

Dostal jsem e-mailem velmi zajímavou „ponuku“ od nejmenovaného pána ze Slovenska. Ten mi nabídl ke koupi ...

Okamura: Pospíšil se mi kvůli exekutorům vysmíval. Až pak jsem se dozvěděl, s kým kamarádí

Na politické debatě s občany v pražských Bohnicích se v pondělí večer představil předseda Hnutí Úsvit ...

V médiích

Klasnová nemohla nereagovat na manipulaci ze strany iDNES

Babišova MF Dnes v dnešním vydání píše, že hlasování o rozpuštění sněmovny se přesouvá z pátku 16.8. ...

Deník.cz: Bárta v Turnově odměněn potleskem za snahu R-35

Bezpochyby nejočekávanějším bodem programu čtvrtečního zastupitelstva bylo vystoupení poslance Parlamentu ...

Kde se píše o VV 17. kvěna

Deník Víta Bárty

Komise k D47 jako prubířský kámen: Protikorupčníci natřeli veřejně Birkeho a Sobotka mlčí

Jako bývalý ministr dopravy se zájmem sleduji, jak se iniciativy „Vraťte nám stát!“ a „Veřejnost proti ...

Ťok, Ťok: Taky si ťokáte na čelo? Babiš se musel zbláznit

Když jsem se dnes z novinářské fleše dozvěděl, že Antonín Prachař na postu ministra doprav končí, řekl ...

Za nárůst dluhu poděkujte Prachařovi s Babišem. Ze státního rozmazlují stavitele

Ministr dopravy Antonín Prachař ve včerejších zprávách ČT uvedl, že se nebojí, že by pro svůj resort ...

Na začátek stránky