Projev na 44. schůzi PSP k vyslovení nedůvěry vládě

18.07.2012
Projev na 44. schůzi PSP k vyslovení nedůvěry vládě

Vážený pane předsedající, dámy a pánové,
dovolím si shrnout to, co tady odpoledne zaznělo a to, co z toho plyne, alespoň pro můj osobní pohled na důvěru vlády. Řada poslanců, kolegů z opozice si stěžovala a říkala: "Vždyť tu není vláda, vždyť tu není Kalousek, vždyť tu nejsou ministři, o kterých bychom se měli bavit, neboť oni jsou odpovědní za vládnutí v této zemi." Dámy a pánové, já s tímto komentářem nesouhlasím, protože oni ti, kteří nám reálně v České republice vládnou, oni tu ani býti nemohou. Protože kmotři nejsou obvykle poslanci, ani ministři, tudíž do této místnosti s výjimkou toho bidýlka sem přístup nemají a na tom bidýlku jsou obvykle občané uvědomělí, což kmotři nejsou, takže ani v této místnosti a bezesporu ani na bidýlku nehledejte.
Nicméně ono stojí za to se podívat, kdo nám tedy vlastně v Čechách vládne a v kontextu důvěry vlády je dobré tento rozměr při této příležitosti připomenout bez ohledu na to, že je bezesporu jisté, že dnes vláda svoji existenci obhájí, protože přeběhlíků a nezařazených, jenž jsou závislí na příjmech z existence této koalice a této vlády, je bohužel prozatím více než nadpoloviční většina Poslanecké sněmovny.
Já bych vás v tomto kontextu rád upozornil na především jedno jméno, o kterém zatím toho příliš mnoho v médiích nezaznělo. To jméno je jakýsi pan Jiří Frkal. Je to človíček, kterého jste mohli vidět kupříkladu na Karlovarském filmovém festivalu, kdy byl neoddělitelnou součástí, ba přímo lídrem dvojice pana ministra Dobeše a pana Jiřího Frkala. Jiří Frkal, člověk velmi blízký pardubické ODS, pan Frkal, který vlastní nebo respektive vlastnil společnost Media Flow, která je do dějin zapsaná jakožto společnost, která místo peněz na dobročinné účely za přítomnosti takových dam, jako je paní Talmanová, se věnovala různým společenským mejdanům, kde se jaksi peníze na dobročinné účely ztratily. Pan Frkal mimo jiné tímto kanálem i úspěšně vyvedl a přispěl k debaklu mistrovství v lyžování v Liberci a v tomto kontextu je dobré si jméno pana Frkala i připomenout s tím, že pan Frkal nakonec tuto společnost dovedl do takového stavu, že nevyplatil ani své zaměstnance, kterým dluží peníze, naproti tomu si dokázal postavit vilu přes 30 mil. korun, aniž by bylo tedy úplně jasné, jak se vyrovnal se svými podnikatelskými neúspěchy, nebojím se říci krachy a vedle toho naopak dokázal se takhle hezky zajistit.
Pan Jiří Frkal, který je společníkem pana ministra Dobeše nejenom na karlovarském festivalu, ale který je takřka permanentně blízký panu ministrovi Dobešovi kupříkladu i na jednání třeba se šéfem fotbalového svazu panem Peltou, kde když se domlouvalo to, jak České dráhy budou vozit české občany na polské mistrovství, tak při té příležitosti se řešilo i spoustu vstupenek právě pro kamarády pana Frkala pana ministra Dobeše. Já v tomhle kontextu se nebojím říci, že pan Frkal vlastně ani tak není úplně kmotr, on je to takový kmotříček. Možná, že lepší slovo je vekslák. To je možná přesně vyjádření toho, že dneska už se neobchoduje jenom provize ze státních zakázek, dneska už se obchoduje na úrovni ministrů i s lístky na fotbal. Koneckonců to, jak pan ministr Dobeš nevynechal jediný zápas fotbalu v Polsku, se můžete přesvědčit i z jiných médií.
Nicméně to samo o sobě pořád jsou takové relativně drobné a titěrné otazníky nad panem Frkalem a nad panem ministrem Dobešem. Ono je mnohem podstatnější kupříkladu se ptát a připomenout si, že Karlovarský filmový festival je sponzorován shodou okolností společností EUROVIA, což je společnost, se kterou by Ministerstvo dopravy alespoň mělo vést reklamační řízení, největší za dobu existence České republiky za více než 1 mld. korun a tak pan ministr Dobeš se svým kmotříčkem, loutkovodičem panem Frkalem si posedává v karlovarských kavárnách, potkává se se sponzory karlovarského festivalu a při té příležitosti se mohou dobře připravit na to, jakým způsobem dál tato mnohamiliardová reklamace státu se společností EUROVIA se bude vyvíjet.
Nicméně ani to nestačí. Když se podíváme na to, jak společnost Media Flow má blízko k Markovi Dalíkovi, panu Topolánkovi, jak už jsem říkal v této společnosti a v souvislosti s touto společností byla velmi dobře patrná i paní Talmanová, tak samozřejmě nezbývá než si připomenout první i druhý puč ve Věcech veřejných. Nevím, jak je to možné, ale pořád vidíme stejné tváře. Pořád vidíme pana Tluchoře, pořád vidíme Marka Dalíka, pořád vidíme Mirka Topolánka a pořád vidíme ony posttopolánkovce, kteří se nám tu neustále vrací a jsou přítomni, i když ke cti toho druhého puče je zapotřebí říct, že jde o určitý upgrade, protože je zapotřebí znovu připomenout, že onen pan Frkal s panem ministrem Kubou jsou podepsaný pod tím, že když grémium a poslanecký klub v tajné volbě se usneslo, že ministři Věcí veřejných mají rezignovat, protože už v takové vládě nebudou, tak ten večer se s panem premiérem díky panu Frkalovi, díky panu ministrovi Kubovi sešel pan ministr Pavel Dobeš s panem premiérem a druhý den ráno místo rezignace jsme se setkali se slavnou tiskovou konferencí, kdy pan ministr Dobeš nás informoval, že zájem státu je vyšší, než to, co si myslí jeho strana, to, co si myslí jeho poslanecký klub v tajné volbě a on na žádnou takovou pozici rezignovat nebude.
Je to stále ten Jiří Frkal, který nám tímto příběhem prochází v různých souvislostech a je to stále ten samý příběh o tom, jaký mandát má tato vláda a na jak transparentních principech tato vláda existuje. Nicméně ať už je to společnosti EUROVIA, kde myslím, že můžete jasně vidět jenom za poslední týden, jak když společnost EUROVIA prohraje arbitráž, prohraje u soudu s Ředitelstvím silnic a dálnic, tak pan ministr Dobeš mlčí, pan Čermák má pochybnosti, společnost EUROVIA říká, že vlastně vyhrála ona.
A místo toho, aby naopak Ředitelství silnic a dálnic po výsledku onoho soudu přešlo k jasnému a tvrdému vymáhání oné miliardy, tak Ministerstvo dopravy pasivně mlčí. A já se nebojím říct, že to s tím Karlovarským filmovým festivalem tak trochu souvisí. A je mi líto Karlovarského filmového festivalu, s jakou žumpou a s jakými tématy se Karlovarský filmový festival musí vyrovnat.
Nicméně Ministerstvo dopravy v tomto směru není jediným kritickým bodem z hlediska Eurovie. Ministerstvo dopravy je kritickým bodem kupř. z hlediska registru vozidel. Když vynechám určitou socialistickou paralelu, jak nás Ministerstvo dopravy už více než deset dnů přesvědčuje o tom, jak to teda dneska úplně nefunguje, ale zítra se už blýská na lepší časy a zítra už to fungovat bude, nebojím se říci, že P.R. Ministerstva dopravy studovalo hodně vlevo a hodně v historii, jakým způsobem přesvědčit o tom, že bude lépe. Registr je sice pomalý, to je bohužel nutno přiznat, ale zítra už bude o něco rychlejší. Zítra už, milí občané, bude o trošičku lépe.
To, že dříve se na oněch místech, na oněch úřadech, odbavilo 1 500 žádostí a dneska se jich odbaví maximálně 400, to je věc, kterou bychom mohli nazvat šlendriánem. To, že ministr dopravy Vít Bárta s ministrem vnitra Radkem Johnem dohodli 300 mil. z peněz Evropské unie na nový registr a na Ministerstvu dopravy se připravilo výběrové řízení na nový registr - a tady mě nemůžete podezírat z žádné účelovosti, protože ten tendr nepřipravil nakonec Bárta, za Bárty se to začalo, ale připravil ho Šmerda a Šmerda ho zamašličkoval a předával ho panu ministrovi Dobešovi - tak tento připravený tendr se nakonec nerealizoval, protože pan ministr Dobeš si přivedl svého kamaráda, jakéhosi pana Šebka, na Ministerstvo dopravy. To, že já jsem pana Šebka v životě neviděl, si myslím, že v tomto kontextu je dobré připomenout s vykřičníkem. A to, že tento pan Šebek konzultoval toto výběrové řízení s jakýmsi panem Ferusem, což byl manažer I.T. ve Věcech veřejných, když Věci veřejné řídil pan manažer Věcí veřejných Pavel Dobeš, to je taktéž nezpochybnitelná skutečnost. A tito pánové do února připravovali jakési nové alternativní řešení. Potom pan ministr Dobeš vyhodil onoho manažera pana Šebka a od té doby se hledalo další improvizované řešení, které dopadlo tak, jak, dámy a pánové, všichni vidíme.
Problém je, že doteď se nikdo moc nezabýval tím, co je vlastně společnost ATS, která je dodavatelem ono systému. Problém je, že je zapotřebí připomenout, že společnost ATS dodala velmi předražený software pro Ministerstvo dopravy v dobách ministra Aleše Řebíčka. A pan Frkal v dobrých vztazích s panem Sašou Novákem, to je Ústí a Ústecký kraj a kraj ústeckých kmotrů, kdy mám potřebu se ptát, jestli nyní bude software Ministerstva dopravy řízen z věznice Sašou Novákem nebo jestli bude řízen panem Frkalem nebo jestli stále bude platit to, že o Ministerstvo dopravy tak, jako v případě Správy železniční dopravní cesty, si kmotři a kmotříčci rozdělí své sféry vlivu pro to, kdo jakou část Ministerstva dopravy bude spravovat.
Ať je to pan Frkal, ať je to pan Ferus, ať je to Saša Novák, ať je to společnost ATS, je to jenom další příklad toho, jak Ministerstvo dopravy je čím dál tím více zaplevelováno kmotry, čím dál tím více zaplevelováno starými pořádky, které jsme se v roce 2010 a v roce 2011 snažili po mnoha letech z Ministerstva dopravy vymést. A je to samozřejmě velmi smutné, protože samozřejmě oprávněně ze strany sociální demokracie tady zazní - vždyť toho Pavla Dobeše jsi tam přivedl ty, Bárto, a vždyť tu vládu jsi sestavoval ty, Bárto, tys ji dával dohromady, ty jsi vyjednával tu koaliční smlouvu a Věci veřejné přivedli Pavla Dobeše na Ministerstvo dopravy. A obtížně se vysvětluje to, že Věci veřejné přivedli řadu nových lidí do politiky. A bohužel řada těch nových lidí podlehla kmotrům, podlehla vlivům a nechala se sešrotovat systémem, který tady je léta budován tak, jak o tom hovořil Josef Novotný.
A já přiznávám, že sociální demokracie má v tomto směru pravdu, a nezbývá, než se omlouvat za slabé jedince, které jsme do politiky přivedli a kteří selhávali a selhávají a kteří se nyní krčí za počítači a dělají, že mě neposlouchají, a nebo se jenom hloupě smějí, protože jim nic jiného nezbývá.
Nicméně k Ministerstvu dopravy vedle pana Frkala a ATS, ústeckých kmotrů, je zapotřebí si připomenout i to, že na Úřadu pro hospodářskou soutěž dnes leží stížnost, moje stížnost, na to, aby se na Správě železniční dopravní cesty neomezovaly podmínky volné obchodní soutěže. A já nemohu dělat nic jiného na ty výtky sociální demokracie, než se bránit v tom, že o každé lumpárně, které se na Ministerstvu dopravy dozvím, se snažím veřejnost informovat, snažím se na ni podávat podněty, ať už k UHOS či k jiným složkám, a doufat, že nakonec pravda zvítězí a že nakonec i v této oblasti třeba orgány činné v trestním řízení ukážou, že je jiná doba, než která dříve byla.
Nicméně Pavel Dobeš a ODS v tomto směru nejsou dnes jediným viníkem toho, proč zde stojíme, toho, proč vyslovit nedůvěru této vládě. Tím základním důvodem je samozřejmě viditelná nepřípustná aktivita pana ministra Kalouska, který ve své podstatě posunul tuto vládu za posledních několik dnů do zcela nové roviny, kterou je dobré si připomenout a uvědomit.
Do nedávna - a já musím říci, že si stojím za tím, když říkám, že pan ministr Schwarzenberg, předseda TOP 09, za dva roky koaliční existence několikrát umravnil pana ministra Kalouska a několikrát zachraňoval vládu i zájmy České republiky nad hranicí TOP 09. Ať už to byl hysterický výkřik pana ministra Kalouska s panem Bátorou, zachránil tuto situaci pan kníže Schwarzenberg. Ať už to byla snaha zničit pana ministra Josefa Dobeše na Ministerstvu školství, byla to zásluha především pana ministra Schwarzenberga, že státní maturity nakonec v roce 2011 proběhly.
Nicméně za posledních několik týdnů je zapotřebí si pojmenovat to, že situace v koalici se prudce změnila tím, jak pan ministr Schwarzenberg se v posledních dnech jednoznačně postavil za pana ministra Kalouska a jasně deklaroval, že TOP 09 bez ministra Kalouska vládu podporovat nebude. Vystavení tohoto bianco šeku z mého pohledu reálně znamenalo to, že pan předseda Schwarzenberg předal vládu nad TOP 09 panu ministrovi Kalouskovi a odebral se do politického důchodu, předal panu ministrovi Kalouskovi bianco šek pro řízení této vlády, protože samozřejmě ODS ví, že bez ministra Kalouska obtížně bude existovat tato vláda.
A zásadě tím, musím říci, jsme se dostali do zajímavého bodu, který mi připomíná slova císařova pekaře a pekařova císaře, že nezbývá této vládě, než aby ještě chvilinku pracovala na tom, aby se historicky znemožnila. Myslím si, že za posledních několik dnů pro to tato vláda učinila mnohé.
A vrátím se k panu Laudátovi a ke Karolíně Peake, když tady říkala, že zde dochází k inflační aktivitě opozice, když vyvolává opakovanou snahu o pád této vlády. Já se nedomnívám, že jde o aktivitu inflační, ale terminologií ekonomickou dle mého názoru se jedná o aktivitu kumulativní. Ono bezesporu bude zapotřebí vyvolat nedůvěru vlády ještě několikrát a já myslím, že tato vláda k tomu dá ještě mnoho příležitostí, a myslím si, že orgány činné v trestním řízení nám v tom i brzy znova pomohou.
A myslím si, že v tomto kontextu obzvláště dnešní vystoupení pana prezidenta, který jasně ukázal, že Policie ČR není poskokem pana premiéra a ministra financí, ale má býti nezávislou složkou ústavního systému ČR, a z druhé strany to, že taková drobnost, že dnes vyšetřovací komise nebyla schválena díky jednomu hlasu, kterým je hlas Kristýny Kočíny, která, když se podíváte na záznam, se zdržela a nehlasovala, tak já si myslím, že to je jenom jedna z dalších věcí, která je tou další kapkou pro historické znemožnění této vlády, je to další důkaz o tom, kdo drží tuto vládu moci, je to jenom další důkaz o příběhu Věcí veřejných, o příběhu kmotrů rozkládajících Věci veřejné na příkladu Pavla Dobeše panem Frkalem, panem Novákem, na příkladu Kristýny Kočí a Jaroslava Škárky v souvislosti s panem Jurečkem.
Jenom pro zajímavost jedna perlička, která mi vytanula na mysl, je jedna zákulisní perlička o tom, jak se nyní doplňovala dozorčí rada ČEZu. To se takhle sešel pan Jurečko s panem Frkalem a říkali si, že pan Jurečko má jednoho úžasného generálního ředitele jedné plzeňské teplárny, shodou okolností je to místopředseda teplárenského sdružení, kterému šéfuje pan Topolánek, že tento pán by byl úplně úžasný člen dozorčí rady ČEZu. A protože to nějak nevychází, tak bychom se mohli domluvit s tím Pavlem Dobešem, že on by tam byl za to LIDEM, protože ono už to tak hezky splývá, jestli je to Kristýna Kočí, nebo Pavel Dobeš, ona je to vlastně jedna parta, ono to vlastně funguje ať už při schvalování vyšetřovací komise, nebo při dozorčí radě stejným způsobem, ale já musím říct ke cti Karolíny Peake, že nakonec je tam náměstek Karolíny Peake a že přeci jenom tohle už by bylo příliš okaté. Takže když se o tom jistí novináři a jistí lidé dobře informovaní kolem začali ptát, tak to nakonec dopadlo trošičku jinak. A pan Drápela je dál v Plzni a není v dozorčí radě ČEZu.
Ale zpátky k panu Kalouskovi. Já, dámy a pánové, alespoň jednu takovou perličku k panu Kalouskovi v té konkrétní rovině. Dámy a pánové, nyní jsme v situaci, kdy vláda na základě koaliční dohody by měla projednat, jak by se měl více zdanit hazard. A poslední koaliční dohodou ještě za existence Věcí veřejných v koalici bylo, že by se měla zdanit nejenom strana, která organizuje hazard, ale že by se měly zdanit i ti výherci. Ono to funguje v cizině a pan ministr Kalousek slíbil, že Ministerstvo financí zpracuje analýzu, jak by to šlo. Vyžádal si na to několik měsíců a představte si, že vláda nyní bude projednávat tuto analýzu. Ministerstvo financí vyrobilo za čtyři měsíce analýzu, která má - budete se, dámy a pánové, divit - ale čtyři stránky! (Ukazuje.) Na první stránce analýzy se dozvíte, jaký je doposavad stav. To znamená, není to analýza, ale aby se aspoň nějaký papír zaplácnul, tak napíšeme jeden a půl stránky toho, abychom vůbec konstatovali, jaký je současný stav. Potom na dalších dvou stránkách se dozvíte, že hypoteticky existují dvě možnosti, jak by se hazard na straně výherců mohl zdanit. Nicméně u obou dvou variant Ministerstvo financí konstatuje, že vlastně není možné ani jednu z těch dvou variant uskutečnit, protože by muselo dojít k evidenci výherců, a toto je věc, která je pro Ministerstvo financí samozřejmě naprosto nepředstavitelná. Ona by totiž byla drahá, ona by totiž byla velmi neefektivní, ono to snad ani není možné. To, že by stačilo jenom kouknout k sousedům, to že by stačilo kouknout jenom do jiných států a udělat komparaci, že to někde v cizině funguje, to je jedna věc. Ale vrcholem je závěr, dámy a pánové, této analýzy.
Ono zdanit výherce tak úplně nejde, ale samo Ministerstvo financí říká to, co před několika měsíci u koaličního jednání pan ministr financí říkal, že nejde. Ministerstvo financí se vrací k tomu, že by zdanění výherních společností mohlo býti větší. Proč bychom přidělávali nový administrativně náročný, složitý proces zdaňování výherců, proč bychom je evidovali, když bychom hazard mohli zdanit víc? A já se ptám, pan ministr financí tuto zprávu bude projednávat na vládě, je jejím předkladatelem, a buď s paní Parkanovou má tolik práce, že neví, co mu jeho úředníci připravili, anebo pan ministr financí, tak jako už mnohokrát, nám tady hraje svoji oblíbenou hru, že nejdřív řekne, že to jde pravou stranou, a když se všichni tou pravou stranou rozeběhneme, protože nám pan ministr financí jde vstříc, tak nakonec v půlce cesty se dozvíme, že tudyma cesta nejde, ale možná jde cesta tou levou stranou! A tak, dámy a pánové, Josef Novotný a řada dalších se nyní bude chtít rozeběhnout s panem ministrem Kalouskem pro změnu tou levou stranou, než se opětně dostaneme do onoho klišé toho, že ani levou stranou to nejde! A kdo ví, jestli nevymyslíme nějakou třetí cestu!
Dámy a pánové, ta čtyřstránková zpráva, to je jenom další ostuda raněného tyranosaura rex pana Kalouska, který dělá jednu větší chybu za druhou, a je to jenom další prvek onoho historického znemožnění této koalice, kterou si musíme projít. Nicméně jedna zmínka z této úžasné analýzy na závěr, dámy a pánové. Ministr Kalousek tady zvedá DPH, ministr Kalousek tady meziročně provádí řadu právních změn, a když přijde na výherní společnosti, tak najednou platí věta: s ohledem na zásadu legislativní zdrženlivosti a právní jistoty by nemělo být po určitou dobu zasahováno do současné pozice zdanění hazardu, které začalo platit teprve od 1. 1. 2012. A, dámy a pánové, já se ptám, jaký je rozdíl mezi občanem ČR, který nemá nárok na legislativní zdrženlivost, na stabilitu systému, na to, abychom dělali co nejméně právních změn, každoročně mu budeme měnit DPH, každoročně budeme měnit daňový systém pro obyčejného občana, ale pro loterijní společnosti, dámy a pánové, Ministerstvo financí dbá na to, že by daňový systém se příliš často měnit neměl, a proto vyzývá ke zdrženlivosti v tom, jak by se měl daňový systém měnit! Bravo!
Další hřebíček do rakve. Další hřebíček do rakve oné konkurenceschopnosti, oné protikorupčnosti, o které tady hovořil pan poslanec Laudát.
A tak sečteno podtrženo, dámy a pánové, já si myslím, že je zapotřebí si tady jednoznačně říci, že raněný tyrannosaurus, raněný veleještěr, který z tohoto hlediska jednoznačně je v situaci, kdy z probíhajících jednání odchází, třepou se mu ruce a hubne stejně jako státní pokladna, je přesně v situaci, na které můžeme jasně sledovat to, kam a do jakých pekel jde tato vláda. A ač tato vláda zůstane, dámy a pánové, prosím mějme trpělivost s tím pojmenovávat tento nedobrý stav věci a nebojme se znova vyvolávat nedůvěru této vládě. Děkuji za pozornost.

Sdílení

NEJČTENĚJŠÍ

Nabídli mi Babiše za 200 000 EUR, odmítl jsem

Dostal jsem e-mailem velmi zajímavou „ponuku“ od nejmenovaného pána ze Slovenska. Ten mi nabídl ke koupi ...

Okamura: Pospíšil se mi kvůli exekutorům vysmíval. Až pak jsem se dozvěděl, s kým kamarádí

Na politické debatě s občany v pražských Bohnicích se v pondělí večer představil předseda Hnutí Úsvit ...

V médiích

Klasnová nemohla nereagovat na manipulaci ze strany iDNES

Babišova MF Dnes v dnešním vydání píše, že hlasování o rozpuštění sněmovny se přesouvá z pátku 16.8. ...

Deník.cz: Bárta v Turnově odměněn potleskem za snahu R-35

Bezpochyby nejočekávanějším bodem programu čtvrtečního zastupitelstva bylo vystoupení poslance Parlamentu ...

Kde se píše o VV 17. kvěna

Deník Víta Bárty

Komise k D47 jako prubířský kámen: Protikorupčníci natřeli veřejně Birkeho a Sobotka mlčí

Jako bývalý ministr dopravy se zájmem sleduji, jak se iniciativy „Vraťte nám stát!“ a „Veřejnost proti ...

Ťok, Ťok: Taky si ťokáte na čelo? Babiš se musel zbláznit

Když jsem se dnes z novinářské fleše dozvěděl, že Antonín Prachař na postu ministra doprav končí, řekl ...

Za nárůst dluhu poděkujte Prachařovi s Babišem. Ze státního rozmazlují stavitele

Ministr dopravy Antonín Prachař ve včerejších zprávách ČT uvedl, že se nebojí, že by pro svůj resort ...

Na začátek stránky