Bárta pro PL: Omlouvám se za vládu, Peake a zvěrstva

01.01.2013
Bárta pro PL: Omlouvám se za vládu, Peake a zvěrstva

Přečtěte si můj obsáhlý rozhovor pro server ParlamentníListy.cz. Jistě vás bude zajímat okénko do minulosti Věcí veřejných.  

 

 

 

 

 

Jak byste zhodnotil uplynulé období působení Věcí veřejných v politice?

Ještě než začnu cokoliv hodnotit, rád bych se omluvil všem občanům České republiky za to, že jsme svým vstupem do koalice vůbec umožnili vznik této vlády v roce 2010. Dnes už má ta vláda sice docela jiné složení, ale byli jsme to my, kdo její existenci umožnili, a za to se chci omluvit.

Chci se omluvit i za to, že občané České republiky, zejména v roce 2012, kvůli zvýšení DPH, kvůli policejnímu puči, pocítili na svých bedrech tíži a naprostou deziluzi z toho, co se odehrává v této zemi. Tu omluvu považuji za nezbytnou, protože právě Věci veřejné podpořily vznik této vlády, která nyní, v roce 2012, jednoznačně trápí občany České republiky. Vstupovali jsme do vlády, která se deklarovala jako protikorupční, abychom po dvou letech z úst premiéra slyšeli, že této vládě nebudou vládnout policejní plukovníci a podplukovníci.

Pro občany České republiky to byl hodně těžký rok. Je tu velký počet lidí, kteří obtížně zvládají svou finanční situaci, a jde bezesporu o rok, kdy se velmi změnila situace ve společnosti. Vzrostly ceny potravin, tepla, energií, zato poklesla jistota, že si lidé udrží zaměstnání. Dnes už to není problém jen nízkopříjmových, ale i středopříjmových skupin, a je podstatně palčivější, než tomu bylo v letech předešlých.

Pro mne osobně to byl nejtěžší rok v mém životě, kdy jsem takzvaně šlápl do prázdna. Když už během soudu se za přítomnosti televizních kamer prokázalo, že pan Škárka lže. Když se ukázalo, že předkládá falešné důkazy, že je to podvrh a lež. Když jsem od dubna tvrdil, že jsem Škárkovi a Kristýně Kočí poskytl půjčku, kterou oni obrátili v úplatek, aby mě diskreditovali, neuměl jsem si představit, že přes to obrovské množství důkazů, které jsem předložil, přes další, naprosto nečekané důkazy potvrzující moje slova, že přesto mohu být odsouzen. Jsem proto velmi rád, že Nejvyšší soud a následně krajský odvolací soud mi daly za pravdu. Že ze strany Škárky a Kočí šlo o zákeřné jednání s cílem mě poškodit, a mé jednání že nebylo žádným trestním činem.

Jak to tehdy vlastně bylo? Proč jste do té vlády vlastně takříkajíc „vlezli“?

My jsme vlezli do té vlády proto, že jsme se domnívali, že když bude Radek John na Ministerstvu vnitra a „odšpuntuje“ policii tak, aby se skutečně začali stíhat a usvědčovat kmotři, zatímco já, naopak, „zašpuntuji“ ty penězovody na Ministerstvu dopravy, které jsou odedávna pověstné jako penězovody do politických stran, že dokážeme tu politickou kulturu změnit.

Nebylo to přece jen, řekněme, naivní?

Naivní to bylo, protože jsme si mysleli, že Petr Nečas, jako představitel čisté ODS, ale i Miroslav Kalousek, jako představitel strany nové, že si ji bude hýčkat, a už proto, aby s námi mohli vládnout, ponechají nám potřebný prostor. Samozřejmě to bylo jinak. Zklamal nás v prvé řadě Petr Nečas, který tvrdě bojoval proti výměně policejního prezidenta. Když nás ale ze začátku Miroslav Kalousek podpořil v zavedení státních maturit a v systému podpory středních a vysokých škol, měli jsme pocit, že opravdu děláme něco pro tuto zem.

Problém je, že jsme začali honit ty dinosaury, k nimž se ani Kalousek, ani Nečas přirozeně nehlásili. A i když jsme dokázali toho dinosaura zranit, od dubna 2011 ti dinosauři začali honit nás. Pak se teprve odkrylo, že nás Kalousek s Nečasem vlastně jen vlákali do pasti.

Paradoxní na tom je, že to, co se stalo nám s Radkem Johnem, se sice v podstatně menším rozsahu, ale přesto děje i Karolíně Peake a zažívá si to i Josef Dobeš. Oni uzavřeli nějaké dohody s pocitem, že budou něco dělat, aby pak dostali, nebo ještě dostanou přes ústa.

Má omluva je proto i za ně, protože oni selhali jménem Věcí veřejných, které je přivedly do poslanecké sněmovny.

Během svého působení ve vládě jste tolikrát vyhrožovali svým odchodem, že už to působilo naprosto nevěrohodně, takže bylo spíše překvapením, když jste skutečně odešli. Co vás k takovému jednání vedlo?

V dubnu 2011 byly VV zraněné tím útokem Škárky a Kočí zevnitř. A bylo několik našich poslanců, kteří váhali, zda máme pravdu my, nebo ti dva. Řada kroků, které jsme dělali, nejvíc patrné to bylo u církevních restitucí, kdy jsme chtěli odejít a neodešli, bylo dáno tím, že jsme neměli vnitřní sílu jednoty do těch zásadních sporů jít. Mysleli jsme, v dobrém, že ti lidé jen váhají, že jen nevědí, kde je pravda. Pak se ale ukázal jiný důvod jejich váhání. Byli to ti korýtkáři, které o rok později stejně Věci veřejné zradili a odešli.

Pro mne z toho vyplynula velká zkušenost, že dovnitř strany nelze dělat žádné kompromisy, ale že je nezbytné ctít vlastní program a vlastní vize, protože právě pro ně nám lidé dali důvěru. Je pak lepší udělat razantní rozhodnutí, jako to udělala v poslaneckém klubu má žena Katka, která vyloučila jak Josefa Dobeše, tak Milana Šťovíčka dřív, než se hlasovalo o zvýšení DPH. Bylo třeba dát jednoznačně najevo, že VV jsou proti vládě a proti zvýšení DPH, a to bez kompromisů i za cenu snížení početnosti klubu.

Jednali byste tedy dnes jinak?

Ano. I za cenu „krvavých“ ztrát“ nelze činit kompromisy, ale je povinností jednoznačně ctít politický program. Čitelnost a důvěryhodnost je podstatně důležitější než kompromisy na politickém hřišti.

Karolína Peake. Jaká podle vás vlastně je?

Víte, mě trvalo rok, než jsem pochopil zákeřnost Kočí a Škárky, a zejména u Škárky jsem ještě u soudu předpokládal určitou míru naivity. Teprve když předložil ten prokazatelně podvržený důkaz, mi doklaplo, že on sám šel aktivně vstříc těm kmotrům, a že je ksindlem horším, než za který jsem ho i ten rok, co jsem s ním bojoval, považoval.

U Karolíny Peake je zatím na vyjádření brzy. Je brzy na definování problému, který tu je. Když vyplouvají problémy s jejím domem, zapomenutým daňovým přiznáním, když Petr Nečas hovoří o bezpečnostních problémech s prověrkou, když její manžel chodí do Nekázanky, kde je sídlo Omnipolu, spousta chytrých lidí kolem mne říká, to přece není možné, aby byla tak hloupá, tu musejí něčím vydírat. Proto říkám, že je třeba na poznání těch věcí ještě čas. Je zapotřebí čas, aby se ukázalo, zda jde pouze o peníze, jako u Škárky a Kočí. Dnes už věřím tomu, že se Škárka už viděl v křesle ministra a Kočí jedničkou na kandidátce ODS. Věřím dnes už i tomu, že koukali po těch 120 milionech, které jim asi nabízel z jedné strany Kalousek a z druhé strany Jurečko, jak o tom mluvila Kristýna Kočí na nahrávce s Kamilem Jankovským.

U Karolíny Peake je to ovšem otázka, zda je to opravdu ta samá touha po těch penězích, anebo jde o složitější motivaci, například vydírání, s ohledem na ty tlaky, které tam jsou. Bohužel, je odpovědností Věcí veřejných, jaké lidi do politiky přivedly, a je třeba se za to omluvit a napravit své chyby.

Ale jak si tu nápravu představujete, jste-li v opozici?

Vidím ji ve třech krocích. Za prvé - ve svržení této vlády. K tomu je zapotřebí dostat pod mediální tlak všechny poslance, aby bylo naprosto zřetelné, kdo hlasuje s koalicí, a kdo proti. Největší silou Petra Nečase totiž je, že on vlastně vládne v nepřehledném bahně nezařazených poslanců, tak říkajíc „volných radikálů“, které si účelově nakupuje, například jako Josefa Dobeše za sportovní granty. V tomto směru věřím, že s podporou všech protivládních hnutí, jimž chci dát maximální podporu, jakou mohu, například Holešovskou výzvou, která je nejautentičtějším vzedmutím v roce 2012, dokážeme vytvořit potřebný tlak. Věřím, že tím donutíme to „politické bahno“ se jednoznačně vymezit pro, nebo proti. Věřím, že tento tlak povede nakonec k tomu, že se podaří vládě vyslovit nedůvěru. Anebo naopak ukázat, jak široká ta koalice je.

Vraťme se k hodnocení působení VV ve vládě. Co se vám nepovedlo?

Největší tragédii vidím v tom, že to, co se podařilo za prvních osm měsíců prosadit ve vládě, bylo v roce 2012 zničeno po našem odchodu z koalice. Mluvím o policejním puči a zcela účelovém odvolání Petra Lessyho. V ParlamentníchListech.cz se politolog Zdeněk Zbořil těšil z toho, že konečně neexistují nedotknutelní. Já to vidím ale naopak – došlo k návratu do dob temna, kdy policejní prezident reportoval politikům, co se v té policii děje. Ta zvěrstva, kdy má policejní prezident nasazený odposlech v autě, když opouští sněmovnu, jeho odvolání na základě trestného činu pomluvy a dosazení nového policejního prezidenta okamžitě poté, co byl odvolán jeho nezávislý předchůdce, navíc bez výběrového řízení, u nějž je zřejmé spojení s politickou stranou, tomu se nám opravdu nepovedlo zabránit.

Vzpomeňte na tu hysterii v roce 2010, kdy se křičelo, že nesmí být na vnitru nikdo, kdy by byl ve spojení s Bártou nebo ABL, a najednou nevadí, že je poslankyně ODS v osobním vztahu s policejním prezidentem, a že ten policejní prezident byl blízký spolupracovník Ivana Langera. Navíc, slova Petra Nečase, že vládě nebudou vládnout policejní plukovníci a podplukovníci, která těsně předcházela policejnímu puči, dokazuje, že to byla vůle Petra Nečase. A také to, že Miroslav Kalousek otevřeně vyhrožoval Petru Lessymu je jen dalším důkazem, že šlo o policejní puč, na němž se domluvili Petr Nečas a Miroslav Kalousek. K tomu potřebovali zničit nezávislého policejního prezidenta a dostat policii zpět pod kontrolu. Vrátili jsme se opravdu do dob temna.

A co se vám naopak podařilo?

Po obrovském interpelačním tlaku se podařilo prosadit na poslední chvíli podání arbitráže proti společnosti Eurovia na výstavbu dálnice D47. Je tu naděje vrátit do státní kasy několik miliard korun. Podařilo se překazit Pavlu Dobešovi zamést pod koberec šlendrián dálnice postavené na odpadcích.

Podařilo se zabránit zrušení několika nemocnic a oddělení, například v Roudnici nebo Mariánských lázních. Po mnohahodinovém maratonu ve sněmovně, kdy jsme žádali po ministru Hegerovi vysvětlení, proč chce rušit hlavně ty levnější nemocnice, jsem se z médií, s výjimkou ParlamentníchListů.cz, dočetl jen to, že se poslanci hádali o nemocnicích. Jsem rád, že se i přes ten mediální nezájem podařilo spolu s krizovými štáby nemocnic ten souboj alespoň neprohrát. Vyhráno ale ještě zdaleka nemáme.

Za velký úspěch také považuji, že se po řadě interpelací podařilo Katce (Klasnové) donutit Petra Nečase, aby odvolal ředitele Českých lesů. Systematicky i v médiích upozorňovala na nehospodárnost Českých lesů.

Nicméně, za korunu našeho letošního úsilí bych ale označil přímou volbu prezidenta. Šli jsme do voleb s tím, že chceme posílit přímou demokracii a volba prezidenta je toho nedílnou součástí. To, že ten zákon prošel i přes odpor ODS a části sociální demokracie, je opravdu naše práce.

Když se vrátím ještě do roku 2011, tak mě opravdu těší, že se nám při stávající složité ekonomické situaci podařilo vybojovat zachování stravenek proti vůli Nečase i Kalouska. Vždyť to tehdy vypadalo, že snad kvůli stravenkám ta vláda padne. Tehdy se nám podařilo po urputném boji prosadit i to, že plomby nebudou považovány za nadstandard a budou plně hrazené pojišťovnou.

A jaká je vize VV do budoucna? Kam chcete směřovat?

Víte, často se nám mediálně podsouvá, že se VV už do parlamentu nedostanou, takže nechtějí konec vlády. Opak je ale pravdou. Pro tu polovinu poslanců VV, kteří přežili snahy o zkorumpování, kriminalizaci, mediální dehonestování, by svržení této vlády a vypsání předčasných voleb bylo největším dárkem, který bychom mohli dostat.

Nejenže by se prokázalo, že to myslíme vážně, ale skončilo by i to peklo, které ve sněmovně zažíváme. Neumíte si představit tu zvláštní náladu, tu izolaci, když se odhlásí poslanci sociální demokracie a poslanci ODS, TOP 09 a naši bývalí kolegové, nyní pod značkou LIDEM, zvýší příjmy poslanců až o 6,5 tisíce korun. Když bojujete proti všem, je to hodně těžké a vyčerpávající. Je to válka, i když to tak na první pohled nevypadá.

Za to, že jsme prosadili před rokem snížení platů poslanců, jsme si vysloužili nenávist napříč politickým spektrem. Stejně jako když Katka, moje žena, odmítla jako místopředsedkyně sněmovny služební BMW

A jak to chcete změnit?

Obávám se, že to, co se stalo zeleným, pak VV, se stane i každé nové alternativě, která přijde. Proto nejvíc podporuji názor aktivní, té protestující a demonstrující veřejnosti, že politické strany selhaly a jedinou nadějí je přímá demokracie, jak ji prosazují VV. Ta nekončí volbou prezidenta, ale následovat musí přímá volba poslanců, závazné referendum, ale i odvolatelnost politiků. To všechno je přímá demokracie a za to chceme a budeme bojovat.

Co ale chcete nabídnout lidem pro zlepšení jejich životní úrovně?

Už jsme mluvili o tom, že se lidem v roce 2012 žilo velmi těžce. Mnozí se ocitli na nebo i pod hranicí chudoby, množství lidí je stíhaných exekucí, a po jednání s lidmi z Holešovské výzvy a dalšími iniciativami je zřejmé, že je nezbytný protikrizový balíček, do něhož patří podle mého soudu čtyři věci.

V prvé řadě snížení DPH, za druhé úprava zákona o významné tržní síle, aby se omezením vlivu potravinářských oligopolů snížila cena potravin alespoň o 20 procent.

Za třetí je to zvýšení pocitu bezpečí, protože lidé vědí, že dojezd policie je až 20 minut, a přitom se nemohou účinně bránit, protože jestliže zraní pachatele, hrozí jim trest za ublížení na zdraví. Je proto třeba, jak říká spolek Šalamoun, změnit ustanovení o nutné obraně v trestním zákoně. Lidé musejí vědět, že se mohou bránit, zejména v noci a zejména doma, například pomocí nesmrtících zbraní.

Na čtvrtém místě jsou prorůstová opatření, která ale vidím především v růstu konkurenceschopnosti. Za několik málo let jsme se v ní propadli o pět míst. Řešit se to dá podle mne tím, že se zvýší srozumitelnost v chování veřejné správy, vymahatelnost práva, je-li někdo poškozen, sníží se míra korupce a byrokracie veřejné správy. To jsou hlavní parametry konkurenceschopnosti, více než třeba výše investic.

Toto je naše vize, která samozřejmě není konečná, ale o prosazení těchto věcí je třeba usilovat co nejdříve.

Co byste popřál našim lidem do příštího roku?

Ještě než našim lidem popřeji, se jim chci znovu omluvit za ty chyby, které jsme z nezkušenosti a důvěřivosti udělali, ale které dopadly ve svém tíživém důsledku právě na ně.

A co bych jim popřál? Ve veřejném životě přímé volby prezidenta i poslanců s možností je odvolat. Rád bych k tomu jen řekl, že i když se mnohé nepovedlo, ta přímá volba prezidenta ano.

V osobním životě bych jim chtěl popřát opravdové kamarády. Aby nikdy nemuseli prožívat tolik zklamání a deziluzí, kolik jsme si museli prožívat my.

A moc rád bych také osobně vyjádřil slova díků všem, kdo mě v roce 2012 podpořili. Už když jsem odcházel z Ministerstva dopravy, vznikla silná facebooková skupina na mou podporu, abych zůstal ministrem. Vysvětlil jsem tehdy, že dokud nebudu zcela očištěn, nebyl bych dostatečně silným ministrem dopravy. Po soudu a po zradě Karolíny Peake jsem dostal spoustu dopisů, v nichž mě podpořili. Moc si jich vážím a moc za ně děkuji. A hodně štěstí všem

 

Články z rubriky Ze zákulisí:

Sdílení

NEJČTENĚJŠÍ

Nabídli mi Babiše za 200 000 EUR, odmítl jsem

Dostal jsem e-mailem velmi zajímavou „ponuku“ od nejmenovaného pána ze Slovenska. Ten mi nabídl ke koupi ...

Okamura: Pospíšil se mi kvůli exekutorům vysmíval. Až pak jsem se dozvěděl, s kým kamarádí

Na politické debatě s občany v pražských Bohnicích se v pondělí večer představil předseda Hnutí Úsvit ...

V médiích

Klasnová nemohla nereagovat na manipulaci ze strany iDNES

Babišova MF Dnes v dnešním vydání píše, že hlasování o rozpuštění sněmovny se přesouvá z pátku 16.8. ...

Deník.cz: Bárta v Turnově odměněn potleskem za snahu R-35

Bezpochyby nejočekávanějším bodem programu čtvrtečního zastupitelstva bylo vystoupení poslance Parlamentu ...

Kde se píše o VV 17. kvěna

Deník Víta Bárty

Komise k D47 jako prubířský kámen: Protikorupčníci natřeli veřejně Birkeho a Sobotka mlčí

Jako bývalý ministr dopravy se zájmem sleduji, jak se iniciativy „Vraťte nám stát!“ a „Veřejnost proti ...

Ťok, Ťok: Taky si ťokáte na čelo? Babiš se musel zbláznit

Když jsem se dnes z novinářské fleše dozvěděl, že Antonín Prachař na postu ministra doprav končí, řekl ...

Za nárůst dluhu poděkujte Prachařovi s Babišem. Ze státního rozmazlují stavitele

Ministr dopravy Antonín Prachař ve včerejších zprávách ČT uvedl, že se nebojí, že by pro svůj resort ...

Na začátek stránky