Podezřelý obchod Jurečkovy Plzeňské teplárenské. Město přišlo o 3,5 milionu

16.10.2012
Podezřelý obchod Jurečkovy Plzeňské teplárenské. Město přišlo o 3,5 milionu

Tato pečlivě připravovaná transakce akcií, v níž figuruje společnost z Kypru a pofidérní znalci začala v podstatě už v roce 2004. Tehdy byl primátorem Plzně Miroslav Kalous z ODS a v představenstvu druhého subjektu seděl na křesle předsedy Roman Jurečko, rovněž z ODS.

 

 

 

Vše začalo zkraje listopadu 2004, kdy bylo přijato Usnesení Zastupitelstva města Plzně pod číslem 653. V něm byla dojednána povinnost města Plzně k odkupu akcií od společnosti Plzeňská teplárenská, kde předsedal již výše zmíněný Roman Jurečko.  Jmenovitá hodnota jedné akcie činila tehdy 1000Kč. Na stejném zasedání rovněž Zastupitelstvo schválilo uzavření „Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů“ dle ust. § 13 zák. č. 591/1992 Sb., o cenných papírech se společností Plzeňská teplárenská, jejímž předmětem byl odkup 194 585 ks akcií.

 Tato smlouva měla být, dle výše uvedeného usnesení, uzavřena bezprostředně poté, co bude vybrán dodavatel veřejné zakázky vybraný v zadávacím řízení, který by poskytl úvěr ve výši 350 milionů Kč, aby mohly být od Plzeňské teplárenské odkoupeny předmětné akcie.

čtěte také: Nechápu. Jurečkovi bouchly saze a dává to do novin

 Zaděláno na byznys

 O tři čtvrtě roku později šlo vše jako podle předem připraveného plánu. Na konci července 2005 bylo přijato další usnesení zastupitelstva, tentokrát se záměrem vykoupit od minoritních akcionářů PT akcie, což byl v podstatě jen další krok naplňování dlouhodobé strategie města vůči společnosti PT. Nutno připomenout, že město se však ještě o rok dříve usneslo, že k odkupu akcií musí být vypracován znalecký posudek a svolána mimořádná valná hromada.

 Na zasedání valné hromady se ustanovila také částka za jednu akcii. Tu obstaral znalecký ústav AREAS BRNO, s.r.o., ve výši 1988,- Kč, čímž  byla stanovena povinnost města Plzně uhradit tzv. protiplnění za vykupované akcie PT ostatním akcionářům v celkové výši 19 269 684,- Kč.

Squeeze out

Po řádné valné hromadě zasedla i mimořádná. Na ní byl oznámen předem připravovaný tzv. squeez out,  tedy odkup akcií od minoritních akcionářů za cenu stanovenou znaleckým ústavem AREAS BRNO, dále pak přechod vlastnického práva, způsob, místo a lhůta plnění, poskytnutí protiplnění atd…Squeeze out byl nicméně následně z důvodu podané ústavní stížnosti na nezákonnost příslušných ustanovení obchodního zákoníku pozastaven, a to až do března 2008, kdy rozhodnutím Ústavního soudu byla potvrzena ústavnost a zákonnost postupu výkupu akcií menšinových akcionářů a jejich přechodu na hlavního akcionáře společnosti, tedy na město Plzeň, které se tak s účinností od 26.4.2008 stalo 100% vlastníkem společnosti PT.

čtěte také: Pospíšil rozhodl o nákupu Vidnavy. Toto vnitřní sdělení je důkaz

Žádali 4x víc

 Dne 11.4.2008  podal ke Krajskému soudu v Plzni pan Norbert Ostrčil žalobu o přezkoumání přiměřenosti výše protiplnění a nešlo o zanedbatelnou sumu, neboť vlastnil 3768 kusů akcií.   Stejně tak učinil o tři dny později pan Václav Karlík, ten držel jen 85 kusů akcií. Oběma akcionářům byla vyplacena protiplnění schválená mimořádnou valnou hromadou ve výši 1988,- Kč za jednu akcii, celkem tedy 7 659 764,- Kč, přičemž výše jmenovaní požadovali ale plnění v celkové výši 8511,- Kč za jednu akcii, což v úhrnné výši by činilo rozdíl oproti vyplacenému plnění více než  25 milionů Kč!  Tato výše plnění ze strany obou pánů byla doložena znaleckým posudkem znalce Ing. Antonína Smrčka z Brna. Výše jmenovaní postoupili mezi tím své pohledávky společnosti NEVER TRADING LIMITED.

doporučujemeZe života v gubernii JUREČKOVO, aneb komu nese parkovací dům

Máme svého znalce

 Krajský soud v Plzni jednal v souladu se zákonem a stanovil pro přezkoumání výše přiměřenosti protiplnění znalce – spol. INFO 7 – znalecká organizace s.r.o se sídlem v Praze 6. Hodnota jedné akcie byla tímto znalcem stanovena na částku 4728 Kč, což je rozdíl oproti uskutečněné výplatě protiplnění za jednu akcii částku 2740,- Kč. Celkový doplatek společnosti NEVER TRADING LIMITED by tak měl činit 10 557 220,- Kč. Celkem tedy, i s původním plněním stanoveným mimořádnou valnou hromadou, 18 216 984,- Kč. Dílo bylo dokonáno až o 4 roky později, v červnu 2012, kdy plzeňské zastupitelstvo vzalo na vědomí předchozí usnesení zastupitelstva a usnesení valné hromady PT, ale vzali se též nově na vědomí žaloby, které podali právní předchůdci NEVER TRADING LIMITED. Těmi se společnost domáhala protiplnění za přechod vlastnického práva k jejich akciím společnosti PT v úhrnné výši 25 133 119,- Kč, což odpovídá plnění ve výši 8511,- Kč za každou akcii o nominální hodnotě 1000,- Kč. Připomeňme jen, že cena stanovená znaleckým ústavem AREAS BRNO,s.r.o., byla stanovena na 1988 Kč. 

Jako by nic

Rovněž byla tímto usnesením schválena dohoda o narovnání mezi statutárním městem Plzní a spol. NEVER TRADING LIMITED, se sídlem na Kypru, ve věci doplacení protiplnění za přechod akcií společnosti PT. Uzavřít tuto dohodu doporučil tehdy Finanční výbor zastupitelstva, a to usnesením, které bylo přijato na řádném zasedání.  Dohoda o narovnání s kyperskou společností byla stanovena v částce 14 milionů Kč. Připočte-li se však k této sumě ještě plnění dvěma původním akcionářům, tedy p. Ostrčilovi a p. Karlíkovi ve výši 7 659 764,- Kč, činí celková suma 21 659 764,- Kč. Oproti tomu ale celková suma, dle znaleckého posudku Krajského soudu v Plzni by i s plněním panu Ostrčilovi a panu Karlíkovi činila 18 216 984,- Kč.

 Neznámý pachatel, či pachatelé, tedy svým jednáním způsobili škodu městu Plzni ve výši nejméně 3 442 780,- Kč. Poslanec Vít Bárta se rozhodl podat v souvislosti trestní oznámení.

 

 psali jsme:

Sdílení

NEJČTENĚJŠÍ

Nabídli mi Babiše za 200 000 EUR, odmítl jsem

Dostal jsem e-mailem velmi zajímavou „ponuku“ od nejmenovaného pána ze Slovenska. Ten mi nabídl ke koupi ...

Okamura: Pospíšil se mi kvůli exekutorům vysmíval. Až pak jsem se dozvěděl, s kým kamarádí

Na politické debatě s občany v pražských Bohnicích se v pondělí večer představil předseda Hnutí Úsvit ...

V médiích

Klasnová nemohla nereagovat na manipulaci ze strany iDNES

Babišova MF Dnes v dnešním vydání píše, že hlasování o rozpuštění sněmovny se přesouvá z pátku 16.8. ...

Deník.cz: Bárta v Turnově odměněn potleskem za snahu R-35

Bezpochyby nejočekávanějším bodem programu čtvrtečního zastupitelstva bylo vystoupení poslance Parlamentu ...

Kde se píše o VV 17. kvěna

Deník Víta Bárty

Komise k D47 jako prubířský kámen: Protikorupčníci natřeli veřejně Birkeho a Sobotka mlčí

Jako bývalý ministr dopravy se zájmem sleduji, jak se iniciativy „Vraťte nám stát!“ a „Veřejnost proti ...

Ťok, Ťok: Taky si ťokáte na čelo? Babiš se musel zbláznit

Když jsem se dnes z novinářské fleše dozvěděl, že Antonín Prachař na postu ministra doprav končí, řekl ...

Za nárůst dluhu poděkujte Prachařovi s Babišem. Ze státního rozmazlují stavitele

Ministr dopravy Antonín Prachař ve včerejších zprávách ČT uvedl, že se nebojí, že by pro svůj resort ...

Na začátek stránky