DOPIS UVNITŘ: Ředitelka Fondu ohrožených dětí zoufale píše Müllerové

15.02.2013
DOPIS UVNITŘ: Ředitelka Fondu ohrožených dětí zoufale píše Müllerové

Fond ohrožených dětí (FOD) se dostal do úzkých ne vlastní vinou. Od pěti krajů nedostal státní příspěvky, pročež 102 zaměstnanců nedostalo výplatu. Od příštího měsíce hrozí zavírání Klokánků a odmítnutí pomoci více než tisícovce týraných dětí.

 

 

 

Po novele sociální správy ochrany dětí udílejí státní příspěvky FOD jednotlivé kraje. Bohužel však v novele chybí omezená časová lhůta, takže FOD dosud nedostal prosincové peníze od Olomouckého, Středočeského, Moravskoslezského, Jihočeského a Ústeckého kraje.  Zatím tedy nepřišlo 3,5 milionu korun z celkových 10,6 milionů.S lednovou mzdou se bude situace opakovat. Někteří zaměstnanci už odešli na úřad práce. 

Zoufalá ředitelka FOD Marie Vodičková bije na poplach. „Pokud nám někdo finančně nepomůže, do dvou měsíců budeme muset začít Klokánky zavírat,“ uvedla.

čtěte také: Neplatilo si za odpad, milé dítě, čeká tě exekutor. VV chtějí změnit zákon

FOND nemohl proto vyplatit 102 zaměstnanců z celkových 623. S lednovou výplatou to prý vypadá ještě hůře. Proto se ředitelka odhodlala posla ministryni práce a sociálních věci Ludmile Müllerové dopis, v němž žádá o dofinancování dotací na úroveň minulého roku, ale i mail, který odeslal dnes.

FOD provozuje 45 Klokánků, kde se loni postarali celkem o 974 dětí. Ale také azylové domy, které poskytly přístřeší 95 rodinám, ale také mediační a terapeutická centra.

 psali jsmeNová etika úvěrovek: Provident půjčil mentálně postiženému chovanci dětského domova

 

Vážená paní ministryně,

 

omlouvám se, že si Vás dovoluji tímto způsobem informovat o dopadech novely zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/99 Sb. a současně Vás požádat o pomoc, ale situace Klokánků je opravdu kritická: 

1.      Do dnešního dne přišel státní příspěvek za měsíc prosinec 2012 na téměř šest stovek dětí ve ZDVOP Klokánek jen ze čtyř z deseti krajů, takže jsme nebyli schopni velké části pracovníků Klokánků vyplatit mzdy za prosinec 2012 a máme problémy zajistit i běžný provoz těchto zařízení. Měsíce prosinec i leden již uplynuly a my jsme museli z našich zdrojů uhradit běžný provoz Klokánků, zejména potraviny a další potřeby dětí, energie, nájmy, odvody z mezd. Na prosincové a lednové mzdy pracovníků Klokánků již ale žádné zdroje nemáme. Dosud docházel státní příspěvek do konce následujícího měsíce, za který náleží, tedy podle předchozí úpravy by SP za prosinec 2012 došel na náš účet do konce ledna 2013. Přitom nevyplacení mezd do 15 dnů od výplatního termínu má podle zákoníku práce za následek právo zaměstnanců podat okamžitou výpověď s nárokem na odstupné ve výši dvojnásobku platu. Současná situace je tedy pro Klokánky likvidační.

2.      Další likvidační důsledek by měl výklad ustanovení § 42g odst. 3, písm. a) novely Odborem rodiny a ochrany práv dětí MPSV, viz níže zkopírovaný e-mail od paní Machové z MHMP: Citované ustanovení zní: Státní příspěvek se snižuje o jednu třicetinu za každý den, v němž dítě pobývá mimo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pobyt mimo toto zařízení trvá po dobu 2 po sobě jdoucích kalendářních dnů; den, ve kterém dítě odejde ze zařízení v době po patnácté hodině, nebo den, ve kterém se vrátí do zařízení před patnáctou hodinou, se do doby 2 dnů po sobě jdoucích nezahrnujeJeden kalendářní den trvá od 00.00 určitého dne do půlnoci téhož dne. Přesto ředitel odboru p. Macela požaduje, aby byl odečítán státní příspěvek i za dobu, kdy dítě odejde v sobotu odpoledne a vrátí se v neděli navečer, ačkoli neuplyne ani jeden kalendářní den. Přitom se odvolává na znění ustanovení § 42f odst. 2, které se týká příspěvku rodičů a které zni: (2) Pobývá-li dítě mimo zařízení po dobu alespoň 2 dnů po sobě jdoucích, snižuje se měsíční částka úhrady za každý takový den o jednu třicetinu; denní úhrada se nesnižuje, odejde-li dítě ze zařízení v době po patnácté hodině nebo vrátí-li se do zařízení před patnáctou hodinou.  Zde se ovšem nehovoří o „kalendářních“ dnech, ale jen o dnech. Absurdita výkladu ředitele odboru rodiny a ochrany práv dětí vyplývá i z toho, že odejde-li dítě  v pátek ve 14.59 hod. a vrátí se v sobotu v 15.01 hod., SP se za oba necelé, natož kalendářní, dny odečítá, zatímco odejde-li v pátek v 15.01 hod. a vrátí se až v neděli ve 14.59 hod., SP náleží.  Státní příspěvek činí 22 800 Kč měsíčně, za den je to tedy 760 Kč – to samozřejmě dítě za den neprojí. V důvodové zprávě k tomuto ustanovení se argumentovalo zejména dlouhodobými propustkami před svěřením dítěte do předpěstounské nebo předadopční péče a tím, že pak byly vypláceny dávky duplicitně, když rozhodnutí o předpěstounské péči mělo zpětný účinek, a zařízení nevznikají náklady. Namítaný výklad tedy nejenže je proti duchu zákona, ale je v rozporu i se zněním vyhlášeným ve Sbírce zákonů, kde se jasně jako podmínka krácení SP uvádí pobyt mimo zařízení „po dobu dvou kalendářních dnů po sobě jdoucích“. Uvádí se přesně jen 2 kalendářní dny, nikoli „nejméně“ nebo „alespoň“ dva kalendářní dny, jak se tvrdí v instrukci MPSV. Proto je namístě se rozhodnout, zda se bude vycházet z přesné dikce zákona, a potom by se SP měl odečítat jen za dobu nepřítomnosti trvající přesně 2 kalendářní dny, nikoli ale více, tedy ani za dlouhodobé propustky. Anebo nechť se vychází z „ducha“ zákona, a pak nechť se  odečítají jen dlouhodobé propustky, kde skutečně zařízení žádné náklady nevznikají, protože si uvolněné místo může obsadit. To ovšem nelze v případě víkendových nebo prázdninových propustek, protože dítě se do zařízení vrací a není možné místo zrušit nebo obsadit, ani propustit na tu dobu pečující personál a vypnout energie, aby nevznikaly mzdové a další náklady. Ve většině případů v bytě některé dítě zůstává, takže pečující osoba si ani nemůže vybírat například dovolenou. Prosím tedy o změnu tohoto výkladu, který pan ředitel Macela vydal krajům.

3.      Kromě těchto důsledků novely, které Klokánky existenčně přímo ohrožují, jsme obdrželi o třetinu nižší dotace na sociální služby Klokánků (o 10 milionů korun), než tomu bylo loni. Tato skutečnost likvidační důsledky novely jen umocňuje. Z těchto důvodů prosíme o dofinancování alespoň do výše loňského roku, abychom nemuseli provoz Klokánků ukončit, ačkoli je to v podstatě jediná alternativa přechodné rodinné péče u nás. Přechodných pěstounských rodin je t.č. v celé republice jen několik desítek (údajně 40), a navíc až na výjimky žádají jen jedno zdravé miminko. Některé rodiny požadují po „odevzdání“ dítěte několik týdnů na zotavení, kdy pobírají plat ve výši 20 tisíc korun hrubého. Například do Klokánku (pracoviště Smržovka) jsme v nedávné době přijímali novorozence, kterého odmítla přechodná rodina s tím, že odpočinek dva týdny je pro ně nedostatečný. Jiná rodina podle mých informací odmítla osmiměsíční dítě, protože mají požadavek jen na dítě do šesti měsíců, další rodina odmítá romské děti. Neumím si představit, že by tyto rodiny po krachu Klokánků byly schopny pojmout všechny děti do tří let, aby nemusely být od počátku příštího roku, tj. za pouhých 11 měsíců, umisťovány do kojeneckých ústavů, jak tvrdí pan ředitel Macela. Ročně bývá do kojeneckých ústavů umisťováno kolem dvou tisíc dětí. Kojenecký ústav v Praze je údajně naplněn na 120 %.

4.      Údajně na základě požadavku zmíněného odboru MPSV nám není přiznáván státní příspěvek na děti, které se nacházejí na jiném pracovišti Klokánku, než je uvedeno v rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče našeho ZDVOP. Přitom správně mají být děti svěřovány do péče Fondu ohrožených dětí, o.s., protože Klokánek nemá právní subjektivitu a soudy nemohou ukládat povinnosti subjektu bez právní subjektivity. Absurditu tohoto požadavku, tj. nepřiznávat SP na dítě, které se nachází jinde, než zní rozhodnutí, byť mu péči poskytujeme, dovedlo do „dokonalosti“ rozhodnutí Ústeckého kraje ze dne 1. 2. 2013 sp. zn. 17134/2013/KUUK/120/SZ/2013-10, kterým nám nebyl přiznán SP na nezl. Dominika H. s odůvodněním, že rozsudkem OS Teplice čj. 15 P315/2009-184 ze dne 31. 12. 2010 byl svěřen do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc , Fond ohrožených dětí, o.s. Na Poříčí 6, Praha 1, fakticky je však umístěn v Klokánku Chomutov, Kamenný Vrch 5307. Na adrese Na Poříčí 6, Praha 1 je pouze sídlo FOD, tedy jen kanceláře, nikoli ZDVOP. Zbytečně tak přijdeme o měsíční SP ve výši 22 800 Kč, neboť v sídle FOD o  nezletilého skutečně pečovat nemůžeme. Budeme se samozřejmě odvolávat, ale na rozhodnutí jsme zatím vždy čekali půl roku i více.

5.      Proto si Vás, vážená paní ministryně, dovoluji požádat o zajištění, aby odbor rodiny a ochrany práv dětí rozhodl o našich četných odvoláních proti nepřiznání státního příspěvku, o kterých nerozhodl po dobu řady měsíců, a někdy i let, ačkoli i v odvolacím řízení platí lhůty správního řízení. Opakovaně jsme tento odbor žádali o rozhodnutí o našich zbývajících odvoláních, ale bohužel marně. Přitom značná část našich odvolání byla zcela nebo zčásti úspěšná, takže tato nečinnost nás i finančně poškozuje.

6.      Zatímco tedy odbor rodiny a ochrany práv dětí MPSV svým přístupem a výkladem zákona Klokánky likviduje, zahraniční návštěvníci jsou Klokánky nadšeni, viz příloha – švédská návštěva z Mezinárodního institutu práv dětí v Sionu (český překlad je pod originálem dopisu). 

Vážená paní ministryně, z těchto důvodů si dovoluji obrátit se na Vás s prosbou o pomoc, zejména o změnu výkladu § 42g odst. 3 ao dofinancování našich sociálních služeb na úroveň loňského roku, příp. o mimořádnou dotaci na překlenutí důsledků výpadku SP.

 

S úctou       Marie Vodičková, předsedkyně FOD

 

Další články z rubriky Vize VV:

Sdílení

NEJČTENĚJŠÍ

Nabídli mi Babiše za 200 000 EUR, odmítl jsem

Dostal jsem e-mailem velmi zajímavou „ponuku“ od nejmenovaného pána ze Slovenska. Ten mi nabídl ke koupi ...

Okamura: Pospíšil se mi kvůli exekutorům vysmíval. Až pak jsem se dozvěděl, s kým kamarádí

Na politické debatě s občany v pražských Bohnicích se v pondělí večer představil předseda Hnutí Úsvit ...

V médiích

Klasnová nemohla nereagovat na manipulaci ze strany iDNES

Babišova MF Dnes v dnešním vydání píše, že hlasování o rozpuštění sněmovny se přesouvá z pátku 16.8. ...

Deník.cz: Bárta v Turnově odměněn potleskem za snahu R-35

Bezpochyby nejočekávanějším bodem programu čtvrtečního zastupitelstva bylo vystoupení poslance Parlamentu ...

Kde se píše o VV 17. kvěna

Deník Víta Bárty

Komise k D47 jako prubířský kámen: Protikorupčníci natřeli veřejně Birkeho a Sobotka mlčí

Jako bývalý ministr dopravy se zájmem sleduji, jak se iniciativy „Vraťte nám stát!“ a „Veřejnost proti ...

Ťok, Ťok: Taky si ťokáte na čelo? Babiš se musel zbláznit

Když jsem se dnes z novinářské fleše dozvěděl, že Antonín Prachař na postu ministra doprav končí, řekl ...

Za nárůst dluhu poděkujte Prachařovi s Babišem. Ze státního rozmazlují stavitele

Ministr dopravy Antonín Prachař ve včerejších zprávách ČT uvedl, že se nebojí, že by pro svůj resort ...

Na začátek stránky