VÍME PRVNÍ: Doprava chystá byznys pro vyvolené: Autoškoly a obce přijdou o stamiliony

08.04.2013
VÍME PRVNÍ: Doprava chystá byznys pro vyvolené: Autoškoly a obce přijdou o stamiliony

Ministerstvo Dopravy v současnou chvíli připravuje Institut Řidičského průkazu na zkoušku, který je ve světě považován za významný motivátor každého jedince k respektování pravidel, nutno jej však provázat s dalšími postupy. K tomu však podle Vladimíra Zajíce předsedy svazu autoškol ale nedochází, ministerstvo podle něj pojalo tvorbu zákona jako byznys, který  je šitý na míru několika subjektům a v konečném důsledku poškodí obce, instruktory, studenty i bezpečnost provozu.

 

  

Pane předsedo, jak byste obecně hodnotil návrh zákona?

Návrh ŘP na zkoušku je navrhován bez patřičného posouzení našeho konkrétního stavu. Neřeší to skutečnou situaci nových řidičů. Nejvíce nehod mají řidiči, držitelé ŘP od třech do pěti let,nikoliv „čerství“ Nehledě na to, že porušení předpisů má pro ostatní uživatele stejné, nepříjemné důsledky ať je viník držitelem ŘP na zkoušku nebo standardního.

Co by podle Vás bylo lepší? 

Daleko účinnější se jeví obnovení stoprocentní  funkčnosti Dopravní policie, aby neprováděla pouze statické vyhledávání přestupků, které neodhalí ty zvláště nebezpečné přestupky, ale především zjišťování a stíhání jízdních přestupků, které jsou hlavní příčinou závažných dopravních nehod. Nebo snad lze považovat za efektivní, když posádka drahého Passatu stojí na dálničním přivaděči a kontroluje dálniční známky, zatím co dálnice je džunglí?

 čtěte také: Život obyvatel v Cihelní ulici se změnil v peklo. Může za něj Stanjurův náměstek Hampl?

Kdo je skutečným předkladatelem zákona? 

Oficiálním předkladatelem je sice MDČR, ale neoficiálním předkladatelem jsou ty subjekty, které hodlají využít současných nedostatků k systémovým změnám, jež zakryjí pravděpodobně zastřený zájem- privatizaci státní správy v oblasti  zkoušek. V současnosti dotčené subjekty, které reálně tuto činnost provádějí, neměly prakticky možnost k uplatnění věcných připomínek, připomínkové řízení bylo formální a nevychází z hodnotných a relevantních podkladů. Ve své podstatě jsou tvůrci a  předkladatelé tohoto „věcného záměru „ v jedné osobě, úředníci ministerstva  dopravy, kteří  sami sebe  a  své  známé  již  mají naplánované do  příslušných funkcí. 

 

Ke komu podle Vás vedou ty nitky? Cui bono? 

 

Pohádky o zkvalitnění výcviku jsou jen zastírací manévr podnikatelských aktivit úředníků min. dopravy a jejich spřízněných skupin. Některé již v minulosti zájem projevily, Dekra, ÚAMK a podobné. Tato novela řeší výlučně prospěch určité skupiny. Nastane enormní zvýšení nákladů na vykonání závěrečné zkoušky naprosto nemající vliv na zkvalitnění, případně zobjektivnění zkoušky.

 psali jsmeKonec výmluv, důkaz uvnitř: Čermák měl dokumenty ke kauze pozemků ŘSD v trezoru

Jak by se změna zákona dotkla studentů autoškol 

Pravděpodobně značně. Přehnané požadavky, které mají na oko zvýšit bezpečnost provozu, by naopak mohly zvednout náklady na získání řidičského oprávnění,nikoliv zvýšit kvalitu. To by mohlo paradoxně přispět k tomu, že někteří by volili cestu řídit vozidlo bez odpovídající kvalifikace.   

To by byl jistě problém, můžete nějak tyto vícenáklady konkretizovat? 

Zvýšená finanční zátěž vlivem zbytečného nadměrného množství požadavků, zejména ze strany několikerého dílčího přezkušování zkušební organizací před vlastní finální zkouškou. Dojezdové vzdálenosti do míst zkušební organizace, zvýšené finanční náklady na dojezd do zkušebních míst, zbytečně vyčerpaná volna a odčerpávání z dovolených k absolvování dílčích zkoušek v místech působnosti zkušebních center. Ne vždy bude zaměstnavatel ochoten poskytovat volna, byť by byla i neplacená. 

psali jsme: Melouch šéfa ŘSD Čermáka: Poradenství pro MD za desetitisíce 

Ministerstvo se určitě bude ohánět bezpečnostní silničního provozu, je to podle Vás alespoň dílčí argument?

Podstatou a důvodem pro tvorbu tohoto zákona  absolutně není bezpečnost provozu. V autoškole se absolvent  seznámí s právem a povinností v silničním provozu a s bezpečným ovládáním vozidla. Závěrečná zkouška má  objektivně posoudit  schopnost uchazeče. Pro toto  posouzení  je zapotřebí  především komisař, který má letitou  praxi řidiče a pedagogické znalosti získané letitou praxí  učitele v autoškole. Proto také ani EU nepožaduje pro zk. komisaře vysokoškolské vzdělání. Toto požadují naši ministerští dobrodruzi, kteří požadavkem  vysokoškolského  vzdělání  spíš než kvalitu sledují  možnost selekce zvýhodnění určitých skupin. To je stejné, jako když  budeme  požadovat u žáků základních škol, aby o postupu do dalšího ročníku nerozhodovali vyučující učitelé, ale před každým vydáním vysvědčení  každý  rok  absolvovali  zkoušku  na úrovni maturity.

 

Kromě zvýšených nákladů pro žáky  autoškol, netratily by náhodou i obce? 

 

Ano, a to poměrně zásadně. Jednak by odpadl státní příspěvek na provoz komisařů, dále by se služba stala obtížně dostupná, což by vedlo k vylidnění obcí a následná centralizace by nepřinášela žádný přínos. Služba i státní správa by měly být občanu přístupné. 

 

Za rok 2011 obce měly  příjem jednak ze správních poplatků za zkoušku, jednak z dotací státu na přenesenou  působnost, celkem:  444 399 800.-Kč. Platy komisařů v ČR z této částky odčerpaly cca 190 000 000.-Kč.

 

Lze tedy konstatovat, že částka na kterou si brousí zuby úředníci, navrhovatelé zákona a která by byla odčerpána  z rozpočtu obcí s rozšířenou působností, by v rozpočtech velice citelně chyběla. Obce by zůstaly poškozeny, resp. ošizeny o minimálně cca čtvrt miliardy korun, které by pochopitelně požadovaly od státu. K tomu dále ještě nutno přičíst příspěvek od státu, který by rovněž šel mimo obce. Tvůrci zákona předpokládají , že krom těchto prostředků na vznik zkušební organizace budou potřebovat 700 000 000.-Kč, které jim NĚKDO půjčí a oni je vydělají za 6 roků. Za šest roků zbytečně  připraví  daňové  poplatníky o tuto nemalou sumu,kterou potřebují  spíše  naše  silnice.

 doporučujeme: EXKLUZIVNĚ: Lumpárna ŘSD za 18 milionů: Čermák vypsal JŘBU tam, kde nemusel 

 

Má ministerstvo nějak statisticky nebo empiricky podloženo, že by se zavedením zlepšila výuka žáků?

 

Ministerstvo  argumentuje pouze  dílčími poznatky ze zahraničí, vytrženými z kontextu nebo studiemi,  které jsou spíše utopijí než realitou. Stávající systém by byl vyhovující, a pokud by byl promyšleně a smysluplně modernizován, neměl by na státní rozpočet žádný dopad.

Ministerstvo plánuje snížit i počet povinných hodin výcviku, co to mimo jiné znamená? 

Snížením počtu hodin povinného praktického výcviku dojde ke snížení fondu pracovní doby, což bude mít za následek nutné propuštění mnoha zaměstnanců, učitelů autoškol. Při stávajícím počtu autoškol pak předpoklad zhoršení situace cenovým podbízením a v konečném důsledku i celkově horší kvalitou výuky a hlavně obecného chápání situace zákazníkem, který těžko bude chápat nutnost doporučeného navýšení hodin praktického výcviku učitelem, při zdejší mentalitě národa bude spíše chápáno jako nikoliv dobře míněná rada, nýbrž jako ohlupování, či dokonce vydírání apod. Zpětnou vazbou pak bude vysoká propadovou s veřejností chápanou vinou na straně provozovatele autoškoly, ačkoliv ten nebude na rozhodnutí žadatele o jeho dalším výcviku mít žádný pravomocný vliv. Nemůže obstát argument, že při stanovení nižšího počtu hodin praktického výcviku nebude žadatelům krácen výcvik, jelikož při tak malém množství hodin by to asi nešlo. Již dopředu předkladatel paušálně dehonestuje  autoškoly a hází je do jednoho pytle, byť je známo, že v každé oblasti činnosti se najde nějaký ten podnikavec, nikoliv podnikatel. 

V návrhu zákona je také zrušení autotrenažeru, komu to prospěje? 

Odbouráním autotrenažeru ze základního výcviku a nahrazením výcvikem na cvičné ploše naopak žák získá nežádoucí návyky a zautomatizované dovednosti, které bude obtížné odstraňovat při výcviku na  komunikacích. Výcvik na trenažeru je kvalitnější a bezpečnější než na cvičné ploše. Cvičné plochy budou zdrojem značného znečištění životního prostředí. Motorová vozidla, sebelépe hodnocená, co se týče zplodin, nemají tyto dobré  výsledky při soustavné jízdě na nižší přev. stupeň, resp. rozjíždění a zastavování.

Za velmi špatné a nepedagogické je požadovat nácvik couvání a parkování v počátcích výcviku. Většina statí  zákona hovořících k praktickém výcviku nasvědčuje tomu, že navrhovatelé zákona mají nepoměrně blíž k podnikání, než výuce v autoškolách..

  

Články o dopravě:

Sdílení

NEJČTENĚJŠÍ

Nabídli mi Babiše za 200 000 EUR, odmítl jsem

Dostal jsem e-mailem velmi zajímavou „ponuku“ od nejmenovaného pána ze Slovenska. Ten mi nabídl ke koupi ...

Okamura: Pospíšil se mi kvůli exekutorům vysmíval. Až pak jsem se dozvěděl, s kým kamarádí

Na politické debatě s občany v pražských Bohnicích se v pondělí večer představil předseda Hnutí Úsvit ...

V médiích

Klasnová nemohla nereagovat na manipulaci ze strany iDNES

Babišova MF Dnes v dnešním vydání píše, že hlasování o rozpuštění sněmovny se přesouvá z pátku 16.8. ...

Deník.cz: Bárta v Turnově odměněn potleskem za snahu R-35

Bezpochyby nejočekávanějším bodem programu čtvrtečního zastupitelstva bylo vystoupení poslance Parlamentu ...

Kde se píše o VV 17. kvěna

Deník Víta Bárty

Komise k D47 jako prubířský kámen: Protikorupčníci natřeli veřejně Birkeho a Sobotka mlčí

Jako bývalý ministr dopravy se zájmem sleduji, jak se iniciativy „Vraťte nám stát!“ a „Veřejnost proti ...

Ťok, Ťok: Taky si ťokáte na čelo? Babiš se musel zbláznit

Když jsem se dnes z novinářské fleše dozvěděl, že Antonín Prachař na postu ministra doprav končí, řekl ...

Za nárůst dluhu poděkujte Prachařovi s Babišem. Ze státního rozmazlují stavitele

Ministr dopravy Antonín Prachař ve včerejších zprávách ČT uvedl, že se nebojí, že by pro svůj resort ...

Na začátek stránky